شرایط گارانتی پاور ماژول:

 

ارائه اصل برگه ضمانت‌نامه در زمان تحویل کالا الزامیست.

خدمات ضمانت شامل تعویض قطعات، تعمیر و سرویس می‌باشد.

دستگاه توسط کارشناسان شرکت اترس و یا با هماهنگی نصب گردد.

دستگاه در شرایط محیطی استاندارد به لحاظ دما و رطوبت نصب گردد.

مسئولیت بسته‌بندی صحیح کالا هنگام ارسال به عهده فرستنده می‌باشد.

خدمات گارانتی فقط توسط مراكز مجاز معرفی شده توسط شرکت اترس ارائه می‌گردد.

هزینه ارسال دستگاه به مرکز خدمات پس از فروش شرکت اترس واقع در تهران و یا بالعکس به عهده خریدار می‌باشد.

 

شرایط نقض گارانتی پاور ماژول:

 

دستگاه‌هایی که دستکاری شده‌اند.

ضمانت‌نامه بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار است.

خرابی ناشی از اتصال پاور ماژول به پریز صنعتی غیر استاندارد.

خرابی ناشی از اتصال تجهیز با مصرف بیش از جریان نامی سوکت‌ها.

هر نوع دستکاری و يا آسيب در برگه ضمانت‌نامه که منجر به خدشه در آن شده باشد.

صدمات ناشی ازآتش‌سوزی، حوادث طبیعی، ضربه، شکستگی، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، حوادث طبیعی ،استفاده غیر اصولی و یا بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.

 

شرایط گارانتی یو پی اس و باتری:

 

باتری‌ها شامل ضمانت تعویض یا احیا می‌باشد.

باتری در شرایط استاندارد نصب و نگهداری شده باشد.

باتری‌ها می‌بایست تا سه ماه پس از تحویل نصب گردند.

ارائه اصل برگه ضمانت‌نامه در زمان تحویل کالا الزامیست.

محل نصب دارای دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.

دستگاه و باتری‌ها توسط کارشناسان شرکت اترس نصب گردد.

مسئولیت بسته‌بندی صحیح کالا هنگام ارسال به عهده فرستنده می‌باشد.

خدمات ضمانت یو‌پی‌اس شامل تعویض قطعات، تعمیر و سرویس می‌باشد.

خدمات گارانتی فقط توسط مراكز مجاز معرفی شده توسط شرکت اترس ارائه می‌گردد.

هزینه ارسال دستگاه به مرکز خدمات پس از فروش شرکت اترس واقع در تهران و یا بالعکس به عهده خریدار می‌باشد.

 

 شرایط نقض گارانتی یو پی اس و باتری:
 

 

ضمانت‌نامه بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار است.

عدم رعایت نکات شارژ و دشارژ باتری طبق کاتالوگ.

جریان شارژ کمتر از ۱۰% و یا بیشتر از ۲۵% ظرفیت نامی باتری.

تخلیه عمیق و دشارژ باتری (ولتاژ باتری کمتر از ۵/۱۰ ولت شود.)

متورم شدن باتری در اثر نگهداری در دمای بالای ۳۵ درجه سانتیگراد.

هر نوع دستکاری و يا آسيب در برگه ضمانت‌نامه که منجر به خدشه در آن شده باشد.

دستگاه‌هایی که دستکاری شده‌اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان مجاز خدمات تعمیر شده باشند.

صدمات ناشی ازآتش‌سوزی، حوادث طبیعی، ضربه، شکستگی، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، حوادث طبیعی ،استفاده غیر اصولی و یا بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.