کاتالوگ محصولات

رک و متعلقات
نام محصول مارک توضیحات لینک دانلود
 رک ARCHER طرح APC دانلود
کیبل منجمنت
ARCHER مخصوص رک عرض ۷۵
دانلود 
سینی ARCHER ثابت دانلود 
پاورماژول
نام محصول مارک و مدل توضیحات لینک دانلود
پاور ماژول بیسیک ARCHER ARB 132V 2004 (ARB 116V 2004) تکفاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۲۰ پورت C13  و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژول بیسیک ARCHER ARB 132V 3606 (ARB 116V 3606) تکفاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۳۶ پورت C13  و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول بیسیک ARCHER ARB 316V 3606 (ARB 332V 3606) سه فاز- ۱۶ آمپر (۳۲آمپر) – دارای ۳۶ پورت C13  و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول میترد ARCHER ARM 132V 2004(ARM 116V 2004) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۲۰ پورت C13 و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژول میترد ARCHER ARM 132V 3606(ARM 116V 3606) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر -دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول میترد ARCHER ARM 332V 3606(ARM 316V 3606) سه فاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر)- دارای نمایشگر- دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژولIP ARCHER ARI 132V 2004(ARI 116V 2004) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۲۰ پورت C13 و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژولIP ARCHER ARI 132V 3606(ARI 116V 3606) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژولIP ARCHER ARI 132V 3612 (ARI 116V 3612) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۱۲پورت C19 دانلود
یو پی اس
تکنولوژی توان مارک و مدل توضیحات لینک دانلود
Line   Interactive  ۴۰۰VA ~ 2000VA   ARCHER-ARL SERIES تاور دانلود
On  Line ۱KVA~3KVA   ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۶KVA~10KVA ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۱۰KVA~20KVA ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۱۰KVA~40KVA ARCHER-ARO SERIES رکمونت، ورودی و خروجی سه فاز دانلود
  Rack Mount ۱KVA~3KVA ARCHER-ARO RT SERIES رکمونت، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
  Rack Mount ۶KVA~10KVA ARCHER-ARO RT SERIES رکمونت، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
Parallel ۱۰KVA~500KVA ARCHER-ARP SERIES       توان بالا با قابلیت پارالل ، ورودی و خروجی سه فاز دانلود
Modular ۶KVA~1560KVA ARCHER-ARM SERIES ملژولار ۱/۱ph-3/1ph-3/3ph دانلود
Transformer Base ۱KVA~15KVA ARCHER-ART SERIES صنعتی، ورودی  و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base ۶KVA~30KVA ARCHER-ART SERIES صنعتی، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base & Parallel ۶KVA~40KVA ARCHER-ARTP SERIES صنعتی با قابلیت پارالل، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base & Parallel ۱۰KVA~800KVA ARCHER-ARTP SERIES صنعتی با قابلیت پارالل، ورودی و خروجی سه فاز دانلود

 Battery Range
catalog Terminal Type Weight (KG) Dimension (mm) Capacity (AH) Voltage (v) Model
Height Width Length
دانلود F2 ۱٫۶ ۱۰۷ ۷۰ ۹۰ ۴٫۵AH  ۱۲ ARCHER ARB12-4.5
دانلود F2 ۲٫۳ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۷٫۵AH ۱۲ ARCHER ARB12-7.5
 دانلود F2 ۲٫۷ ۱۰۲ ۶۵ ۱۵۱ ۹AH ۱۲ ARCHER ARB12-9
دانلود F6 ۵٫۶ ۱۶۷ ۷۶ ۱۸۱ ۱۸AH ۱۲ ARCHER ARB12-18
دانلود F6  ۹٫۳ ۱۲۵  ۱۶۶  ۱۷۵  ۲۸AH ۱۲ ARCHER ARB12-28
دانلود F8 ۱۳٫۴ ۱۷۱ ۱۶۶ ۱۹۹ ۴۲AH ۱۲ ARCHER ARB12-42
دانلود F8 ۲۰٫۹ ۱۷۹ ۱۶۷ ۳۵۰ ۶۵AH  ۱۲ ARCHER ARB12-65
 دانلود F8  ۲۹٫۵ ۲۱۴  ۱۶۸ ۳۰۷ ۱۰۰AH ۱۲ ARCHER ARB12-100
 کابینت باتری
تعداد طبقات ابعاد (ارتفاع،عرض،طول) کاتالوگ محصول
یک طبقه ۳۵×۴۳×۵۵ دانلود
دو طبقه ۷۲×۴۲×۵۷ دانلود  
سه طبقه ۹۷×۴۲×۵۷ دانلود  
چهار طبقه ۱۳۳×۴۲×۵۷ دانلود