مرکز داده

مرکز داده(دیتا سنتر) مرکز داده محلی امن برای نگهداری اطلاعات و پردازش داده ها می باشد . بر اساس نوع کاربری مرکز داده ، شرایط و محدودیت های  فیزیکی ، ساختمانی و تاسیساتی راهکارهای متفاوتی برای بخش [...]

Read More

مرکز داده

مرکز داده (دیتا سنتر) مرکز داده محلی امن برای نگهداری اطلاعات و پردازش داده ها می باشد . بر اساس نوع کاربری مرکز داده ،شرایط و محدودیت های  فیزیکی ، ساختمانی و تاسیساتی راهکارهای متفاوتی برای بخش [...]

Read More
1 2
page 1 of 2