کاتالوگ محصولات

رک و متعلقات
نام محصول مارک توضیحات لینک دانلود
 رک ARCHER طرح APC دانلود
کیبل منجمنت
ARCHER مخصوص رک عرض ۷۵
دانلود 
سینی ARCHER ثابت دانلود 
پاورماژول
نام محصول مارک و مدل توضیحات لینک دانلود
پاور ماژول  عمودی بیسیک ARCHER ARB 132V 2004 (ARB 116V 2004) تکفاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۲۰ پورت C13  و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی بیسیک ARCHER ARB 132V 3606 (ARB 116V 3606) تکفاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۳۶ پورت C13  و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی بیسیک ARCHER ARB 332V 3606 (ARB 316V 3606) سه فاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۳۶ پورت C13  و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی میترد ARCHER ARM 132V 2004 (ARM 116V 2004) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۲۰ پورت C13 و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی میترد ARCHER ARM 132V 3606 (ARM 116V 3606) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر -دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی میترد ARCHER ARM 332V 3606 (ARM 316V 3606) سه فاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر)- دارای نمایشگر- دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی IP
ARCHER ARI 132V 2004 (ARI 116V 2004) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۲۰ پورت C13 و ۴ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی IP ARCHER ARI 132V 3606-2G(ARI 116V 3606-2G) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی IP ARCHER ARI 132V 3612-2G(ARI 116V 3612-2G) تکفاز ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۱۲پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی IP ARCHER ARI 332V 3606-2G (ARI 316V 3606-2G) سه فاز ۳۲آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۶ پورت C19 دانلود
پاور ماژول عمودی IP ARCHER ARI 332V 3612-2G (ARI 316V 3612-2G) سه فاز ۳۲آمپر (۱۶ آمپر) – دارای نمایشگر و قابلیت اتصال به شبکه – دارای ۳۶ پورت C13 و ۱۲پورت C19 دانلود
پاور ماژول افقی بیسیک ARCHER ARB 132H 0604 (ARB 116H 0604) تکفاز- ۳۲ آمپر (۱۶ آمپر) – دارای ۶ پورت C13  و ۴ پورت C19 دانلود
یو پی اس
تکنولوژی توان مارک و مدل توضیحات لینک دانلود
Line   Interactive  ۴۰۰VA ~ 2000VA   ARCHER-ARL SERIES تاور دانلود
On  Line ۱KVA~3KVA   ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۶KVA~10KVA ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۱۰KVA~20KVA ARCHER-ARO SERIES تاور، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
On  Line ۱۰KVA~40KVA ARCHER-ARO SERIES رکمونت، ورودی و خروجی سه فاز دانلود
  Rack Mount ۱KVA~3KVA ARCHER-ARO RT SERIES رکمونت، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
  Rack Mount ۶KVA~10KVA ARCHER-ARO RT SERIES رکمونت، ورودی و خروجی تک فاز دانلود
Parallel ۱۰KVA~500KVA ARCHER-ARP SERIES       توان بالا با قابلیت پارالل ، ورودی و خروجی سه فاز دانلود
Modular ۶KVA~1560KVA ARCHER-ARM SERIES ملژولار ۱/۱ph-3/1ph-3/3ph دانلود
Transformer Base ۱KVA~15KVA ARCHER-ART SERIES صنعتی، ورودی  و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base ۶KVA~30KVA ARCHER-ART SERIES صنعتی، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base & Parallel ۶KVA~40KVA ARCHER-ARTP SERIES صنعتی با قابلیت پارالل، ورودی سه فاز و خروجی تک فاز دانلود
Transformer Base & Parallel ۱۰KVA~800KVA ARCHER-ARTP SERIES صنعتی با قابلیت پارالل، ورودی و خروجی سه فاز دانلود
 کابینت باتری
تعداد طبقات ابعاد (ارتفاع،عرض،طول) کاتالوگ محصول
یک طبقه ۳۵×۴۳×۵۵ دانلود
دو طبقه ۷۲×۴۲×۵۷ دانلود  
سه طبقه ۹۷×۴۲×۵۷ دانلود  
چهار طبقه ۱۳۳×۴۲×۵۷ دانلود