اتاقک مدل بسته سرد و گرم

 

در یک مرکز داده به منظور ایجاد الگوی مناسب جهت گردش هوا، رک ها در ردیف های رو به رو یا پشت به پشت چیده می شوند.

بدین ترتیب، در چیدمان اول هوای سرد مورد نیاز، در راهروهای جلو رک ها و در چیدمان دوم هوای گرم تولید شده، در پشت رک ها متمرکز می گردد.

با وجود چیدمان ردیفی، احتمال ترکیب هوای سرد و گرم در بالای رک ها و در محل ورودی و خروجی راهرو وجود دارد که این امر به نوبه خود، کارایی سیستم سرمایشی را در مرکز داده کاهش می دهد.

به منظور رفع این مشکل در جدیدترین راهکار ارائه شده در چیدمان مرکز داده، راهروی سرد یا گرم به واسطه استفاده درب و سقف، به طور کامل ایزوله شده و بدین ترتیب از ترکیب هوای سرد و گرم کاملا جلوگیری می گرددبا محصور نمودن راهرو و تشکیل اتاقک سرد یا گرم امکان خنک نمودن رک ها با چگالی حرارتی نسبتا بالا وجود دارد.

بدین ترتیب راندمان و توزیع سرمایش در این راهکار تا حد بسیار زیادی بهبود می یابد.

 

ویژگی ها

  • امکان ارائه به صورت راهرو گرم یا سرد
  • امکان ارائه به صورت راهرو یک ردیفه
  • مطابقت با انواع راهرو با عرض های مختلف
  • پانل های سقف از انواع مختلف
  • امکان جانمایی چراغ های LED در طرفین
  • ارائه با ارتفاع های مختلف به منظور ایجاد فضا جهت نصب تجهیزات دوربین و نازل و دتکتور بدون مزاحمت برای درب رک ها
  • امکان ارائه درب های ساده یا برقی
  • امکان طراحی براساس درب لولایی یا کشویی
  • امکان حک نمودن لوگوی کارفرما روی شیشه