لطفا فایل رزومه خود را (فرمت pdf) به آدرس ایمیل info@atras-co.com ارسال و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

فرم همکاری با ما

  • مشخصات حقوقی متقاضی

  • نام استاننام شهرستان 
  • مشخصات مدیر عامل

  • نام شرکتتاریخ همکاری (سال)نوع همکاری (فروش یا پشتیبانی) 
    افزودن یک ردیف جدید